Âm thanh ánh sáng Bảo Lộc

Dây Loa Klotz LY2075P

Dây dẫn:   Đồng nguyên chất
Vỏ:   PVC
Min. Bending Radius:   5 x thickness
Nhiệt độ cho phép:   -20 °C / +70 °C

Model  Tiết diện Cấu tạo  Màu Khối lượng Chiều dài cuộn [m]
LYP007T  0.75 mm2  24 x 0.2 mm Trong suốt 23 g/m 100 / 500
LYP007S  0.75 mm2  24 x 0.2 mm Đen 23 g/m 100 / 500
LYP007W  0.75 mm2  24 x 0.2 mm Trắng 23 g/m 100 / 500
LYP015T  1.50 mm2  84 x 0.15 mm Trong suốt 42 g/m 100 / 500
LYP015S  1.50 mm2  84 x 0.15 mm Đen 42 g/m 100 / 500
LYP015W  1.50 mm2  84 x 0.15 mm Trắng 42 g/m 100 / 500
LYP025T  2.50 mm2  140 x 0.15 mm Trong suốt 60 g/m 100 / 500
LYP025S  2.50 mm2  140 x 0.15 mm Đen 60 g/m 100 / 500
LYP025W  2.50 mm2  140 x 0.15 mm Trắng 60 g/m 100 / 500
LYP040T  4 mm2  226 x 0.15 mm Trong suốt 105 g/m 100 / 500
LYP060T  6 mm2  342 x 0.15 mm Trong suốt 141 g/m 100 / 500
LYP100T 10 mm2   1260 x .01 Trong suốt 252 g/m 100 / 500

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.