Âm thanh ánh sáng Bảo Lộc

Dung dịch tạo khóim máy phun khói

Âm thanh ánh sáng Bảo Lộc

Dung dịch tạo khói có 3 loại sử dụng cho máy phun khói sân khấu 400w, 1500w, 3000w 

Giá tham khảo - thay đổi theo thời giá và nơi bán.

+Loại thường: 400.000/1 bình 5l (không màu, không mùi)

+Loại cao cấp: 800.000/1 bình 5l(không màu, không mùi)

Sử dụng cho máy khói lạnh 1500w

+Loại tốt nhất: 900.000/1 bình 5l (không màu, không mùi, lâu tan)

 Sử dụng cho máy phun bong bóng 25w, 100w, phun tuyết 

 +Loại thường: 400.000/1 bình 5l

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.


Có thể bạn quan tâm